Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary
OFERTA DLA RODZIN

Terapia rodzinna

Zaangażowanie całej rodziny często bywa niezbędne w procesie terapii psychologicznej. Terapia z osobami szczególnie dotkniętymi cierpieniem oraz z dziećmi i młodzieżą przebiega sprawniej przy współpracy najbliższych osób. Zdarza się, że jest to jedyny skuteczny rodzaj terapii.

Dla kogo

Terapię rodzin proponujemy rodzinom, w których występują:

  • trudności wychowawcze,
  • sytuacje kryzysowe związane z dorastaniem młodzieży,
  • trudności u dzieci objawiające się lękiem, depresją lub agresją,
  • sytuacja żałoby,
  • kryzys związany z traumatycznym wydarzeniem,
  • choroby somatyczne o podłożu psychologicznym,
  • zaburzenia odżywania.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010