Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Psychoterapia psychodynamiczna

Wywodzi się z osiągnięć klasycznej psychoanalizy freudowskiej, ale łączy w sobie dokonania neopsychoanalizy, teorii relacji z obiektem, psychologii self i wiedzę płynącą z aktualnych badań klinicznych. Opiera się na założeniu, że większość procesów psychicznych ma charakter nieświadomy. Konflikty psychiczne, których źródeł nie znamy są przyczyną przeżywanego przez nas cierpienia. Proces terapeutyczny w ujęciu psychodynamicznym polega na wspólnym odkrywaniu przez terapeutę i pacjenta ukrytych mechanizmów działania, potrzeb i wzorców relacji, które destrukcyjnie wpływają na nasze życie. W procesie psychoterapii terapeuta szuka źródeł obecnych trudności w przeżyciach i relacjach, które są naszym udziałem od wczesnego dzieciństwa. Dlatego oprócz rozpatrywania bieżących wydarzeń z życia, duży nacisk kładzie się na analizowanie wspomnień z przeszłości.

Gdy zaczynamy rozumieć, dlaczego angażujemy się w niekorzystne dla nas sytuacje, albo wchodzimy w relacje z określonym typem osób, możliwa staje się zmiana w sposobie przeżywania przez nas rzeczywistości, a przez to i w naszym postępowaniu. Aby proces psychoterapii był efektywny, terapeuta indywidualnie dobiera konkretne techniki terapeutyczne, uzależniając je od problematyki pacjenta. Praca w ujęciu psychodynamicznym ma na ogół charakter indywidualnych spotkań i jest procesem otwartym, co oznacza, że czas jej trwania nie jest z góry określony.PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA PSYCHOTERAPIA GESTALT
Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010