Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Psychoterapia Gestalt

„Żyj tu i teraz” to najsłynniejsza zasada głoszona przez Fritza Perlsa, twórcę psychoterapii Gestalt. Koncentracja na teraźniejszości – na tym, co jest, zamiast na tym, co było lub będzie oraz doświadczanie siebie w bezpośrednim otoczeniu, bez wybiegania myślą tam gdzie nas nie ma, pozwala pozostawać w pełnym kontakcie ze sobą i z innymi ludźmi. Terapeuta Gestalt pomaga klientowi w osiąganiu właśnie takiego stanu – stany, w którym wszystkimi zmysłami doświadcza się rzeczywistości takiej jaką ona jest, bez fałszywych założeń; w którym poddaje się fali wrażeń, uważnie je rejestrując, ale jednocześnie pozwalając im przeminąć. Proces poddawania się wszelkim uczuciom, zarówno temu, co napełnia człowieka radością, dumą, spokojem jak i temu, co wiąże się z bólem, smutkiem, wstydem, złością, żalem sprzyja poznawaniu siebie, swoich potrzeb, pragnień, ograniczeń. W procesie terapeutycznym pogłębiająca się samoświadomość klienta ma pozwolić mu na wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje myśli, czyny i uczucia, na pozbawione lęku wchodzenie w kontakt z innymi ludźmi i tworzenie szczęśliwych bliskich związków.PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA PSYCHOTERAPIA GESTALT
Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010