Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Terapia indywidualna

Dzieci

Pierwszym, podstawowym zadanie terapeuty dziecięcego jest nawiązanie z dzieckiem otwartego i szczerego kontaktu, w którym mały klient (pacjent) może doświadczyć poczucia bezpieczeństwa i akceptacji i w niezagrażający sposób rozładować napięcia leżące u podłoża jego problemów i zaburzeń. Praca terapeutyczna z dzieckiem odbywa się głównie poprzez zabawę, rysowanie, zastosowanie innych technik plastycznych, technik wyobrażeniowych itp. Poprzez działania - które przez dziecko traktowane są jako zabawa - mały pacjent wyraża świat swoich wewnętrznych przeżyć i problemów, a terapeuta wpływa na zmianę jego nieadekwatnych sposobów reagowania i radzenia sobie z trudnościami. Jako terapeuci dziecięcy kładziemy szczególny nacisk na stymulowanie rozwoju dziecka w obszarze emocji – ich rozpoznawania, nazywania, ekspresji i adekwatnego przeżywania.

Młodzież

Ze względu na charakter okresu rozwojowego i powiązanych z nim problemów, terapia młodzieży w istotny sposób różni się od terapii dorosłych lub terapii dzieci. Stojąc u progu dorosłości młodzi ludzie doświadczają wielu napięć, skrajnych emocji i są wrażliwi na kwestię zależności od dorosłych. Jako terapeuci szczególną wagę przykładamy do rozmowy o niepokojach typowych dla okresu adolescencji i trudnościach związanych z poszukiwaniem własnej tożsamości.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010