Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Diagnoza przemocy seksualnej

Zagadnienie krzywdzenia dzieci i adekwatnej reakcji otoczenia na sytuacje przemocy jest jednym z najbardziej istotnych problemów dotyczących dzieci, jakie czekają na uważne i kompleksowe działania ze strony dorosłych. Nie można bagatelizować rozmiaru psychicznych konsekwencji jakich doświadcza dziecko doznając przemocy - zwłaszcza ze strony bliskiej osoby, od której oczekuje zapewnienia bezpieczeństwa i troskliwej opieki. Skutki doświadczonej w dzieciństwie traumy rozciągają się zwykle na wiele lat życia wywołując złożone problemy w funkcjonowaniu zarówno w wieku dojrzewania jak i w okresie dorosłości. Sytuacja seksualnego molestowania dziecka jest dodatkowo obciążona wieloma powszechnie podzielanymi, fałszywymi przekonaniami, które wpływają na osobę krzywdzoną lub opiekuna utrudniając zgłoszenie się po pomoc w obawie przed napiętnowaniem, obwinianiem, posądzeniem o manipulację.

W Ośrodku HORYZONTY oferujemy specjalistyczną diagnozę dziecka w oparciu o różne grupy wskaźników z zachowaniem dbałości o poczucie bezpieczeństwa w trakcie spotkań. Ze względu na charakter problemu prosimy aby na pierwsze spotkanie z psychologiem rodzic przyszedł bez dziecka. Kolejne spotkania obejmują zwykle uzupełniającą konsultację z rodzicem oraz trzy do pięciu spotkań diagnostycznych z dzieckiem. W zależności od wyniku spotkań wspólnie z rodzicem ustalane są dalsze działania.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010