Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Konsultacje psychologiczne

Pierwsze spotkanie z psychologiem ma zawsze charakter konsultacji, podczas której staramy się wspólnie z obecnymi osobami dokładnie sformułować problem i podejmujemy decyzję co do dalszych sposobów działania. Podstawowe rodzaje pomocy, które możemy zaoferować w pracy z dziećmi i młodzieżą to terapia indywidualna, terapia rodzin i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. W przypadku złożonych problemów konieczne bywa przeprowadzenie szczegółowej diagnozy psychologicznej, która pozwala na zaproponowanie odpowiedniego kierunku oddziaływań. Możliwe jest, że spotkanie konsultacyjne nie doprowadzi do rozpoczęcia cyklicznych spotkań gdyż zgłaszany problem zostanie rozwiązany lub wyjaśniony w trakcie kilku konsultacji.

Na konsultacje psychologiczne zapraszamy młodzież, rodziców z dziećmi lub samych rodziców.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010