Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Formy pomocy

W Ośrodku Psychologicznym HORYZONTY proponujemy dzieciom, młodzieży oraz ich opiekunom następujące formy wsparcia psychologicznego: konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, diagnostykę, diagnozę przemocy seksualnej, poradnictwo wychowawcze dla rodziców oraz poradnictwo dla rodziców z małymi dziećmi.

Dla kogo

Nasze usługi są w szczególności ukierunkowane na świadczenie profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, które:

 • doświadczają lęków (fobie szkolne, społeczne, specyficzne, napady paniki i inne)
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami – są nieśmiałe lub agresywne
 • doświadczają przemocy
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • moczą się w nocy
 • mają trudności z nauką (uwagą, pamięcią itp.)
 • sprawiają trudności wychowawcze
 • nie radzą sobie ze stresem
 • są nadpobudliwe (ADHD)
 • cierpią z powodu depresji
 • mają zaburzenia snu
Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010