Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Diagnostyka

W procesie diagnozowania dzieci i młodzieży opieramy się na doświadczeniach wyniesionych z praktyki psychologicznej w placówkach klinicznych. Proces diagnozowania rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z rodzicem i rozmowy z dzieckiem. Pierwsze informacje pozwalają nam na sformułowanie wstępnych hipotez co do charakteru i przyczyn problemów. W trakcie kolejnych spotkań hipotezy te podlegają weryfikacji z użyciem standaryzowanych metod diagnostycznych (m.in. testy psychologiczne). Po zanalizowaniu danych przedstawiamy opiekunowi wnioski, prognozę i zalecenia oraz uzgadniamy formy pomocy dziecku (psychoterapia, poradnictwo, skierowanie do odpowiedniego specjalisty).

W Ośrodku HORYZONTY diagnozujemy:

  • intelekt,
  • procesy poznawcze (uwaga, pamięć, spostrzeganie itp.),
  • zaburzenia emocjonalne,
  • zaburzenia zachowania,
  • zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego,
  • ADHD,
  • objawy przemocy,
  • trudności szkolne,
  • zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychosomatyczne.
Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010