Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Terapia indywidualna

Jest procesem, podczas którego pacjent przy pomocy terapeuty poszukuje przyczyn przeżywanych problemów oraz bardziej korzystnych i skutecznych sposobów radzenia sobie. Psychoterapia indywidualna jest uważana za najskuteczniejszą formę pomocy psychologicznej dla większości osób dorosłych, które cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych, natręctw, zaburzeń osobowości, zaburzeń jedzenia, czy przeżywają kryzysy życiowe. W niektórych przypadkach zaleca się łączenie psychoterapii z leczeniem farmakologicznym, wówczas wymaga współpracy z lekarzem psychiatrą.

Terapia ma charakter regularnych, najczęściej cotygodniowych spotkań. W zależności od problematyki pacjenta może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. W każdym procesie terapeutycznym istotną rolę odgrywa aktywność samego pacjenta oraz relacja, jaka tworzy się pomiędzy nim, a terapeutą. Celem jest trwała zmiana w strukturze osobowości pacjenta, która pozwoli mu lepiej radzić sobie z problemami i tworzyć bardziej satysfacjonujące relacje z innymi ludźmi.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010