Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Konsultacje lekarza psychiatry

Jesteśmy świadomi, że niektóre rodzaje problemów wymagają diagnozy psychiatrycznej i leczenia farmakologicznego. W przypadku nasilonych stanów lękowych, czy silnej depresji, praca terapeutyczna nie może być skuteczna bez wsparcia w postaci odpowiednio dobranych leków. Dlatego regularnie współpracujemy z wysoko wykwalifikowanym lekarzem psychiatrą, który jednocześnie rozumie istotę pracy terapeutycznej.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010