Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

Osoby, które decydują się zgłosić do naszego Ośrodka, zapraszamy na początku na spotkania konsultacyjne. Podczas kilku pierwszych sesji terapeuta wraz z pacjentem wstępnie diagnozują problem oraz wspólnie podejmują decyzję o dalszej pracy terapeutycznej.

Dla części osób konsultacje mogą okazać się wystarczającym źródłem wsparcia i wówczas nie przeradzają się w dalszą pracę terapeutyczną. Spotkania z psychologiem o charakterze poradnictwa są pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennymi obciążeniami, konfliktami i stresem.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010