Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Formy pomocy

Osobom dorosłym, które zgłaszają się do Ośrodka Psychologicznego HORYZONTY, proponujemy różne rodzaje wsparcia psychologicznego - konsultacje i poradnictwo, psychoterapię indywidualną, konsultacje lekarza psychiatry oraz spotkania wspierające rozwój osobisty (life coaching).

Dla kogo

Zapraszamy do nas osoby, które:

 • znajdują się w kryzysowym momencie swojego życia (choroba bliskiej osoby, śmierć, wypadek, rozstanie, utrata pracy itp.)
 • doświadczają zniechęcenia, apatii, braku chęci do życia
 • przeżywają depresję
 • doświadczają lęków lub natrętnych myśli
 • czują się osamotnione
 • przeżywają żałobę w związku ze stratą dziecka (poronienie, aborcja, wczesna śmierć)
 • doświadczają przemocy
 • mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi
 • doświadczają zaburzeń jedzenia
 • nie znajdują równowagi między życiem zawodowym i osobistym
 • nie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych
 • pragną pogłębić świadomość samego siebie
Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010