Dorośli
Dzieci i
młodzież
Rodziny
Pary

Rozwój osobisty (life coaching)

Coaching to forma wsparcia psychologicznego, która pozwala wydobyć tkwiący w każdym z nas potencjał i realizować nasze aspiracje. Coach pomaga klientowi określić zgodny z jego predyspozycjami plan rozwoju, ustalić krótko- i długoterminowe cele i pokonać osobiste ograniczenia na drodze do ich realizacji. Wspiera też klienta w rozwijaniu umiejętności skutecznego komunikowania się, radzenia sobie z konfliktami, pozwala uzyskać równowagę pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym. Proces coachingu może poprzedzać dokładna diagnoza predyspozycji klienta z wykorzystaniem odpowiednich testów i pogłębionego wywiadu psychologicznego. Spotkania rozwojowe różnią się od terapii- koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie przyczyn problemów. Coaching jest techniką szczególnie przydatną do usprawniania funkcjonowania w środowisku zawodowym- stanowi cenne wsparcie dla managerów, którzy chcą bardziej efektywnie kierować swoimi zespołami i dla wszystkich tych, którzy odczuwają potrzebę zmiany.

Copyright © Ośrodek Psychologiczny Horyzonty 2010